en

Valda Liepiņa

Eiropas Komisijas Tulkošanas ģenerāldirektorāta vadītājaShare